Keuringen

Machineveiligheid

Met Aboma Inspections verhoog je de machineveiligheid en ben je ongevallen voor

Voorkom ongevallen…zorg voor veilige machines!
Veilige inzet van machines is belangrijk om ongevallen te voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen. Maar hoe verhoog je de machineveiligheid?

Verplicht keuren verhoogt de machineveiligheid
De basis voor machine veiligheid is gelegen in de Nederlandse wetgeving. Hierin staat dat alle machines/arbeidsmiddelen periodiek door een deskundige partij moeten worden gekeurd. In het algemeen geldt dat dit minimaal één keer per jaar moet gebeuren. Een deel van deze keuringen (bepaalde machinegroepen) moeten door een externe deskundige worden uitgevoerd, zoals Aboma Inspections.

Aboma Inspections is gespecialiseerd in machineveiligheid in de bouw en de verticaal transportbranche. Denk bijvoorbeeld aan hijskranen, personenbouwliften en liften.

Zelf keuren onder de vlag van Aboma Inspections
Voor het grootste deel van de keuringen mag je echter ook andere deskundigen inschakelen, zoals fabrikanten of leveranciers. Sterker nog, je mag ook zelf keuren. Nu de Machinerichtlijn is ingevoerd, is het zelfs niet meer dan normaal dat werknemers zorg dragen voor de machineveiligheid binnen het eigen bedrijf. Natuurlijk hebben ze daarvoor wel een gedegen opleiding en begeleiding nodig. Met het AMTeK-systeem leert Aboma Inspections jouw werknemers zelf keuren.

AMTeK-systeem
Het AMTeK-systeem zorgt voor aantoonbare deskundigheid om zelfstandig te kunnen keuren. Jouw werknemers krijgen voorlichting over de wet- en regelgeving met betrekking tot machineveiligheid. De keuringsmaatstaven en het daadwerkelijke keuren leren ze in de praktijk. Bovendien begeleiden wij jouw keurmeesters één keer per jaar tijdens een keuring. Zo blijft hun kennis altijd up-to-date.

Zelf keuren doe je niet alleen om kosten te besparen. Het garandeert ook efficiëntie en betere inzetbaarheid: je eigen keurmeesters zijn immers op elk moment van de dag meteen inzetbaar.

Meer weten over machine veiligheid?
Meer weten over machineveiligheid en (zelf) keuren? Vul het formulier in en wij nemen contact op. Kijk ook op www.amtek.nl.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.