Keuringen

Elektrificeren van bouwmachines

Dieselmotoremissie

Bouwmachines moeten schoner worden om de uitstoot van emissies terug te dringen. Om dit te realiseren moeten partijen die werken met vervuilende machines de inzet van dieselmaterieel beëindigen. De ‘BasisInspectieModule (BIM) Blootstelling aan dieselmotoremissies (DME)’ ligt hieraan ten grondslag . Daarnaast is per 1 juli 2020 de wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie (DME) van kracht geworden en hebben we rekening te houden met de regelgeving omtrent stikstof en milieuzones.

Machines ombouwen van diesel naar elektrisch.

Door deze strengere wet- en regelgeving ontstaan er initiatieven om bouwmachines om te bouwen van diesel naar elektrisch. De elektrificatie van machines kan immers zorgen voor een grote vermindering van CO2 uitstoot en een eliminatie van de uitstoot van lokale afvalstoffen en fijnstof. Voor het werken in binnenstedelijk gebied is dit steeds vaker een vereiste. Daarnaast is een elektromotor efficiënter, zijn de onderhoudskosten een stuk lager en zorgen ze voor een vermindering van geluidsoverlast. Prima oplossing dus, maar let wel!

De fabrikant en zijn verantwoordelijkheden

Pas je een machine aan? Dan is de kans groot dat je zelf fabrikant wordt van de machine. De oorspronkelijke fabrikant is dan niet meer aansprakelijk voor de veiligheid van de machine. De machine wordt als het ware opnieuw op de markt gebracht en dient in zijn geheel te voldoen aan de laatste stand der techniek. Dat betekent dat, naast het vervangen van de dieselmotor, ook moet worden gekeken naar overige zaken, die niets met de elektrificatie te maken hebben. Zijn bijvoorbeeld de beveiligingen conform de laatste stand van de techniek? Hoe zit het met de stabiliteit, EMC en het veiligheidsniveau van de besturing? Zomaar een aantal zaken waar je tegen aan loopt.

Als de ombouw door de originele fabrikant plaatsvindt, gaat dit meestal zonder problemen. Een fabrikant is immers op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Als de gebruiker zelfstandig een machine gaat ombouwen dan wordt hij als het ware fabrikant (conform Warenwetbesluit Machines) en moet hij alle plichten vervullen die hierbij horen.

Inspectie SZW heeft de publicatie ‘Zo past u uw machine veilig aan’ uitgegeven waarin je leest aan welke veiligheidseisen machines moeten voldoen, hoe je je machine veilig kunt (laten) aanpassen en wat je moet doen als je zelf je machine wilt wijzigen.

Begeleiding tijdens modificatietraject

Speel je met de gedachte om zelfstandig een machine om te bouwen van diesel naar elektrisch? Heb je behoefte aan uitleg over de wet- en regelgeving en de werkwijze tijdens een ombouw? Of heb je vragen hoe je een machine aanpast aan de laatste stand der techniek? Wij denken graag met je mee tijdens dit traject en helpen je graag op weg naar een schonere machine!

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en we nemen contact op.