Keuringen

Begaanbaarheid bouwterrein

Begaanbaarheidsonderzoek waarborgt draagkracht van bouwterreinen

Weet je dat je als (hoofd)aannemer voor aanvang van elk werk moet kunnen aantonen dat het bouwterrein voldoende begaanbaar en draagkrachtig is? Omvallende machines, stagnatie doordat machines wegzakken in de ondergrond, valgevaar en onnodige fysieke belasting voor personen tijdens hun werkzaamheden, allemaal (gevaarlijke) situaties die zich voordoen als de ondergrond niet voldoende draagkrachtig is.

Voldoe jij aan de richtlijn begaanbaarheid bouwterreinen?
De NVAF heeft om deze reden het bouwterreincertificaat (BTC) Nederland in het leven geroepen, als onderdeel van de Richtlijn Begaanbaarheid Bouwterreinen (geotechnische draagkracht) die in 2017 is gepubliceerd. Als hoofdaannemer moet je voortaan een dergelijk certificaat kunnen overleggen.

Met een begaanbaarheidsonderzoek werk je toe naar een Bouwterreincertificaat
Aboma Inspections voert onderzoek uit naar de begaanbaarheid van bouwterreinen. De draagkracht van de toplaag wordt beoordeeld met behulp van sondering tot 80 cm. Met behulp van een zogenaamde penetrologger (penetrometer) worden diepte- en weerstandsmetingen verricht. Deze waardes worden vergeleken met de gegevens van de machines die op het terrein worden ingezet. Een machine creëert namelijk gronddruk die niet groter mag zijn dan de bodemweerstand.

Veilige inzet van mens en machine
Wat levert zo’n geotechnisch bodemonderzoek nu op? Het resultaat van een begaanbaarheidsonderzoek is een praktisch rapport met de conclusie of de geotechnische draagkracht voor het betreffende terrein in orde is. Wil je dus zeker zijn dat het terrein geschikt is voor een veilige inzet van mens en machines? Laat dan een begaanbaarheidsonderzoek uitvoeren door Aboma Inspections.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.