De beoogde invoeringsdatum van Veiligheid in Aanbestedingen van 1 januari 2021 wordt vanwege de coronacrisis uitgesteld naar 1 januari 2022.

Door deze crisis zijn audits op de Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder) grotendeels stilgevallen en hebben HSE-afdelingen in de bouw begrijpelijkerwijs prioriteit gegeven aan de gezondheid van medewerkers.

Inmiddels tekenen de contouren van de 1,5m-economie zich af. Audits kunnen weer opgepakt worden: bij bedrijfs- en projectbezoeken kan worden aangesloten op het coronaprotocol in de bouw en een deel van de activiteiten kan eventueel op afstand. Dat protocol is intussen zover ingedaald in de bouwpraktijk dat ook HSE-afdelingen weer ruimte krijgen voor andere zaken. Het werken in 1,5m-economie zal minder efficiënt zijn dan voorheen. Daarom is gekozen om zo snel mogelijk, maar met een ruime marge, duidelijkheid te bieden over de invoeringsdatum.

Lees meer over Veiligheid in Aanbesteding (ViA)

Bron: GCVB

Pijl links Terug
VIA uitstel naar 2022