Onze artikelen

Voorkom aanrijdgevaar op de bouw

De afgelopen jaren vond er op de Nederlandse bouwplaatsen een groot aantal ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Het was voor de deelnemende partijen aanleiding om binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) het beleid om aanrijdgevaar te voorkomen grondig aan te passen.

Oeds van der Wal van Aboma legt uit hoe organisaties maximaal kunnen inzetten op het Beleid Reductie Aanrijdgevaar.

09-09-2021
Lees meer Pijl rechts

Nog veel winst te behalen op veiligheidsgedrag en cultuur

Uiteenlopende bedrijven in de bouwsector moeten vanaf januari 2022 gecertificeerd zijn volgens de Safety Culture Ladder. Er zijn ook bedrijven die zelf een bepaalde trede op deze veiligheidsladder nastreven. De adviseurs van Aboma helpen hier desgewenst bij. In elke fase op weg naar het certificeringstraject, van nulmeting tot implementatie, bieden zij advies en ondersteuning.

12-08-2021
Lees meer Pijl rechts

Veiligheid als verplichting in aanbestedingen en contracten

Steeds meer bedrijven en instanties sluiten zich aan bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GVCB). Het is een samenwerkingsverband tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers met als doel de veiligheid in de gehele keten te verbeteren.

Om werkzaamheden uit te mogen voeren voor de hieraan geconformeerde partijen, dienen bedrijven vanaf 1 januari 2022 de Safety Culture Ladder (voorheen de NEN Veiligheidsladder) geïmplementeerd te hebben in hun gehele organisatie. Aboma Advies begeleidt bedrijven bij dergelijke trajecten en Aboma Certificering kan voorzien in certificatie van de Safety Culture Ladder.

30-07-2021
Lees meer Pijl rechts

Samen streven naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving

Bouwend Nederland en Aboma werken al jaren samen om de veiligheid binnen de bouw te verbeteren, maar een ledenvoordeel liet nog even op zich wachten. Begin 2021 kwam daar verandering in.

Aboma biedt leden van Bouwend Nederland het Abonnement Advies gratis of tegen een aanzienlijke korting aan. Met het Abonnement Advies kun je gebruik maken van specifieke voordelen, waaronder toegang tot de Abomafoon.

23-06-2021
Lees meer Pijl rechts

Gecontroleerd elektrificeren van bouwmachines

De Nederlandse overheid heeft een groene koers uitgestippeld. De druk bij eigenaren van bouwmachines om de uitstoot te beperken, neemt toe. Bedrijven nemen steeds meer zelf het initiatief om machines te elektrificeren.

De aanleiding is goed, het dient het milieu, maar pas wel op, waarschuwt keuringsinstantie Aboma. “Zorg ervoor dat de ombouw volgens de richtlijnen gebeurt en ben je bewust van je nieuwe verantwoordelijkheden.”

18-05-2021
Lees meer Pijl rechts

Hoogwaardige EHBO- en BHV-trainingen voor de bouwsector

De bouw veiliger maken. Met dat hogere doel voor ogen werken Aboma en Wilgh steeds intensiever samen. Sinds 1 april dit jaar bieden zij een nieuw, gezamenlijk product: hoogwaardige EHBO- en BHV-trainingen, specifiek gericht op de bouw.

11-05-2021
Lees meer Pijl rechts

Specialist in veilig bouwen verbreedt scope

Aboma geldt als een instituut in de bouw en streeft als adviesbureau en certificerende instantie al sinds 1960 naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving. Sinds de strategische overname van Alfa Bureau voor Certificering en Arbo Advies Ruigewaard op 1 februari 2020 heeft Aboma haar positie binnen de GWW-branche aanzienlijk versterkt, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.

15-03-2021
Lees meer Pijl rechts

Safety Culture Ladder vergroot het veiligheidsbewustzijn

Wat als binnen je bouwonderneming alles voor elkaar is? Als het materieel veilig en gekeurd is, de spullen op de juiste plek staan en de procedures kloppen, maar het aantal ongevallen toch niet terugloopt?

In de Nederlandse bouwnijverheid vallen ieder jaar 18 tot 20 slachtoffers. ‘Veel te veel’, vindt de hele branche, die steeds slimmere machines inzet en procedures nog zorgvuldiger tegen het licht houdt om het aantal slachtoffers terug te dringen. Toch blijft het getal hetzelfde. Alleen ander gedrag kan hier verandering in brengen, weten afgevaardigden van Aboma.

17-11-2020
Lees meer Pijl rechts

Richtlijn Demontage Liften biedt kaders voor veilige sloop

Naar aanleiding van een aantal ernstige incidenten tijdens de demontage van liften bij sloopwerkzaamheden, heeft Aboma met toonaangevende opdrachtgevers en aannemers het initiatief genomen tot het opstellen van een specifieke veiligheidsrichtlijn.

Beoogde publicatie van de toekomstige Richtlijn Demontage Liften: eind 2020. Adviseur Remco van Noordenne van Aboma: “Uitgangspunt is: als je de Richtlijn volgt, voldoe je aan de laatste stand der wetenschap.”

16-11-2020
Lees meer Pijl rechts

Veilig hijsen van funderingselementen in de publieke omgeving

De NVAF-werkgroep Arbeidsomstandigheden en Milieu en de Technische commissie Funderingsmachines werken aan het actualiseren van de richtlijnen rond: “Het veilig hijsen van funderingselementen in de publieke omgeving.“ De bestaande richtlijnen zijn van 2016. “Met de aangepaste richtlijnen willen wij aansluiten bij de nieuwe Landelijke Richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid”, aldus Arno Scheltinga en Piet Bakker (Aboma).

De aanpassing van de richtlijnen uit 2016 is nodig omdat er sinds die tijd veel is gebeurd op het gebied van arbeidsomstandigheden en omgevingsmanagement, maar ook omdat we te maken hebben met de nieuwe Landelijke Richtlijn Bouw en Sloopveiligheid.

12-11-2020
Lees meer Pijl rechts

Samenwerking waar je energie van krijgt

Een zonnepark met duizenden zonnepanelen, op een terrein van 40 hectare in Middelharnis. Dat is het duurzame decor waartegen een eveneens duurzame samenwerking plaatsvindt op veiligheidsgebied.

In opdracht van BELECTRIC GmbH zorgen Aboma en Wilgh QSE voor de HSE-plannen en het veiligheidsmanagement op locatie.

24-09-2020
Lees meer Pijl rechts

Veiligheid in aanbestedingen verankeren

Vanaf 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en contracten, en wordt de Veiligheidsladder (inmiddels omgedoopt tot Safety Culture Ladder) gehanteerd om het veiligheidsbewustzijn van de betrokken partijen meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hiertoe wordt zowel certificering gevraagd van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Aboma biedt ondersteuning in de advies- en certificeringstrajecten.

14-05-2020
Lees meer Pijl rechts

Veiligheidskundigen op locatie voor een toenemende vraag

Bouwveiligheid vraagt vanwege de complexiteit van bouwlocaties en strengere regelgeving een proactieve rol van projectpartijen. Aboma Advies heeft de expertise om bouwveiligheidsprocessen goed te ondersteunen, maar ook behoefte aan extra capaciteit om de klant – in veel gevallen aannemer, binnen de projectorganisatie te begeleiden. Een partnerschap met Wilgh QSE uit Woerden breidt de capaciteit uit naar zeventig veiligheidskundigen – ‘een verdubbeling, op basis van een inhoudelijke match’.

17-03-2020
Lees meer Pijl rechts

Certificering van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu steeds belangrijker

In een branche waar het risico op een ongeval groot is, vind je vaak veel veiligheidsmaatregelen. De bouw, transport en grond, weg en waterbouw sector zijn hier goede voorbeelden van. Deze branches zijn al behoorlijk goed georganiseerd als het gaat om kwaliteit, gezond & veilig werken en milieu. Er zijn veel wet- en regelgeving, sectorafspraken en instrumenten om de veiligheid in deze branches te vergroten. Toch vinden er nog veel ongevallen plaats. Op allerlei vlakken slaan organisaties de handen ineen om de veiligheidscultuur in brede zin te verbeteren.

25-02-2020
Lees meer Pijl rechts