Herziene handreiking Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

Vanaf 1 januari 2022 gaan de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) veiligheidsbewustzijn als verplichting opnemen in hun aanbestedingen en contracten. Dit gebeurt onder de noemer Veiligheid in Aanbestedingen (ViA). Veel bedrijven in de bouwbranche en aanverwante branches gaan hier mee te maken krijgen. Om te bepalen of deze verplichting ook geldt voor jouw bedrijf, hangt af van meerdere factoren.

Al eerder is bekend geworden dat vanaf 1 januari 2022 aantoonbaar trede 2 op de Safety Culture Ladder vereist gaat worden om nog in te mogen schrijven voor bepaalde werken (NEN: www.safetycultureladder.com). Deze vereisten zijn vastgelegd in de handreiking ViA. Deze handreiking is recent aangepast: Handreiking ViA v2.2.

Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij gezet:

  • In paragraaf 2.2 zijn aanpassingen gedaan in de risicomatrix. De omschrijvingen zijn verder uitgewerkt. De matrix is vooral uitgebreid met typen installatiewerk.
  • In paragraaf 2.5 wordt meer duidelijkheid gegeven over het onderdeel transport. Ook geeft deze paragraaf verduidelijking voor bedrijven die kleiner zijn dan 5 personen, maar die door structurele inzet van derden feitelijk groter zijn en daarmee ook SCL-verplichtingen hebben.
  • In paragraaf 2.6 is meer duidelijkheid gegeven over het toepassen van ViA bij leveranciers zoals architecten- en ingenieursdiensten, adviesdiensten op het gebied van brandveiligheid, arbo en dergelijke.

Wij adviseren je de herziene handreiking goed door te nemen. Zorg dat je tijdig op de hoogte bent van wat er op jouw organisatie af komt per 1 januari 2022!

Heb je vragen over ViA of kom je er niet uit? Aboma helpt je inzicht krijgen in je verplichtingen en kan je helpen om hieraan te voldoen.

Meer informatie? Neem contact op met Aboma via T 0318 691920.

Pijl links Terug
VIA uitstel naar 2022

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.