Certificering

Alfa certificaten

Alfa Bureau voor Certificering overgenomen door Aboma

Op 31 januari 2020 heeft Aboma 100% van de aandelen van Alfa Bureau voor Certificering B.V. overgenomen. Alle activiteiten, alsook de medewerkers, worden geïntegreerd in Aboma Certificering. Graag verwijzen wij naar het persbericht zoals wij dat eerder dit jaar hebben gepubliceerd.

In navolging hiervan heeft de Raad voor Accreditatie per 1 november 2020 haar goedkeuring verleend aan de uitbreiding van onze scope. Dit betekent dat wij vanaf deze datum de certificeringsactiviteiten van Alfa Bureau voor Certificering voortzetten onder de naam van Aboma Certificering.

Wat betekent deze overname voor jouw Alfa certificaat?
Is jouw organisatie in het bezit van een certificaat dat is uitgegeven door Alfa Bureau voor Certificering? Dan wordt dit certificaat vervangen door een certificaat van Aboma Certificering na afloop van de eerstvolgende audit. Tot die tijd blijft het Alfa certificaat gewoon geldig. Je krijgt automatisch bericht vanuit Aboma Certificering wanneer jouw organisatie en/of product toe is aan de volgende audit.

Melden van projecten
Bij certificeringstrajecten voor BRL 2100/7000/11000 dien je 5 werkdagen vóór aanvang van het werk je project aan te melden. Gebruik hiervoor het digitale ‘meldingsformulier start project’ op deze pagina.

Overige meldingsformulieren
Melding start project BRL 2100 en/of BRL 11000 en/of BRL 12000
Melding planning boorprojecten BRL 2100 en/of BRL 11000
Melding start saneringsproject BRL 7000
Melding planning saneringsprojecten BRL 7000

Meer informatie over Aboma Certificering? Op www.abomacertificering.nl lees je meer over onze certificeringsdiensten.

Deze melding dien je 5 werkdagen vóór aanvang van het werk te verzenden naar Aboma Certificering.