Het Arbobesluit is aangepast

 

Daarin staan tijdelijke aanvullende eisen voor de bestrijding van de COVID-19. De werkgever moet een aantal maatregelen treffen en de werknemer moet zich daaraan houden. Welke zijn dat?

De werkgever heeft een algemene zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Dat betekent dat hij maatregelen en voorzieningen moet treffen om de kans op besmetting met het coronavirus te voorkomen of te beperken. Daarom is het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) aangepast.

Tijdelijke een meer specifieke bepaling in het Arbobesluit
In artikel 3.2 van het Arbobesluit staan algemene uitgangspunten voor de inrichting van arbeidsplaatsen. Op basis hiervan moeten werknemers hun werk goed beschermd kunnen doen. Maar dit artikel is niet specifiek toegesneden op het voorkomen of beperken van de besmetting van werknemers met het coronavirus. Daarom is tijdelijk een meer specifieke bepaling in het Arbobesluit opgenomen in het nieuwe Artikel 3.2a Tijdelijke aanvullende vereisten in verband met de bestrijding van de epidemie covid-19. Deze vormt voor de werkgever de basis voor het nemen van maatregelen.

Noodzakelijke coronamaatregelen en voorzieningen voor covid-19
In deze aanpassing met toelichting staat dat tot de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen in ieder geval horen:

  • het in acht nemen van voldoende hygiënische voorzieningen.
  • het geven van doeltreffende voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats.
  • het houden van adequaat toezicht op de naleving van de in dit artikel bedoelde noodzakelijke maatregelen en voorzieningen.
  • werknemers moeten de maatregelen naleven en de beschikbare voorzieningen te gebruiken.
  • de nieuwe regels gelden ook zzp-ers en voor organisaties waar alleen vrijwilligers werken.

Wat betekent dat?
Welke maatregelen of voorzieningen de werkgever in dat kader moet treffen is afhankelijk van de situatie. Dit hangt samen met de risico’s en wat concreet in de praktijk nodig is om de werknemers tijdens hun werk goed te beschermen. Deze risico’s moeten beoordeeld zijn in de RI&E of in een Taak Risico Analyse voor VCA bedrijven. De werkgever is verplicht om middelen ter beschikking te stellen waarmee werknemers besmetting voorkomen. Maar voor de werknemers moet heel duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht en zij moeten dit begrijpen (en verstaan).

Overtreding van de coronaregels
Het overtreden van artikel 3.2a Arbobesluit levert een ernstige overtreding op. Dit betekent dat Inspectie SZW de bevoegdheid heeft om bij een herhaalde overtreding het werk meteen stil te leggen. Dit zonder voorafgaande waarschuwing. Ook kan een bestuurlijke boete worden opgelegd.

(Bron: arbo-online.nl)

Pijl links Terug
sier-arbobesluit

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.