Advies en detachering

Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder (voorheen Veiligheidsladder) is een instrument dat bedrijven helpt bij het verbeteren van de veiligheidscultuur en het verminderen van het aantal ongevallen en incidenten op de werkvloer.

Het is een beoordelingssysteem dat de veiligheidsprestaties van bedrijven evalueert op basis van vijf treden. Hoe hoger de trede die een bedrijf bereikt, hoe beter de veiligheidsprestaties worden geacht. De Veiligheidsladder wordt gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de bouw, infrastructuur, industrie en energie.

De vijf treden van de Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder is opgebouwd uit vijf treden die bedrijven helpen bij het verbeteren van hun veiligheidsprestaties en het creëren van een veiligere werkomgeving. Elke trede staat voor een specifiek niveau van veiligheidsbewustzijn en maatregelen binnen een organisatie. De SCL bestaat uit de volgende 5 treden:

Trede 1: Pathologisch

Bij Trede 1 is er sprake van een pathologische veiligheidscultuur. Bedrijven op deze trede hebben geen interesse in veiligheid en nemen alleen maatregelen als er een ongeval plaatsvindt of als ze daartoe gedwongen worden door de wet of de klant. Veiligheid wordt gezien als een kostenpost en niet als een waarde.

Trede 2: Reactief

Bij Trede 2 is er sprake van een reactieve veiligheidscultuur. Bedrijven op deze trede reageren op ongevallen en incidenten, maar doen weinig aan preventie. Veiligheid wordt gezien als een noodzakelijk kwaad en niet als een prioriteit. Er is weinig communicatie en samenwerking over veiligheid binnen de organisatie.

Trede 3: Berekenend

Bij Trede 3 is er sprake van een berekenende veiligheidscultuur. Bedrijven op deze trede hebben een gestructureerd veiligheidsbeleid en -systeem, maar vooral gericht op het voldoen aan regels en normen. Veiligheid wordt gezien als een middel om risico’s te beheersen en kosten te besparen. Er is meer aandacht voor procedures en cijfers dan voor gedrag en cultuur.

Trede 4: Proactief

Bij Trede 4 is er sprake van een proactieve veiligheidscultuur. Bedrijven op deze trede hebben een geïntegreerd veiligheidsbeleid en -systeem, gericht op het continu verbeteren van de veiligheidsprestaties. Veiligheid wordt gezien als een waarde en een bron van trots. Er is veel communicatie en samenwerking over veiligheid binnen de organisatie en met externe partijen.

Trede 5: Vooruitstrevend

Bij Trede 5 is er sprake van een vooruitstrevende veiligheidscultuur. Bedrijven op deze trede hebben een innovatief veiligheidsbeleid en -systeem, gericht op het voorkomen van ongevallen en incidenten. Veiligheid wordt gezien als een strategische keuze en een concurrentievoordeel. Er is een hoge mate van vertrouwen en betrokkenheid over veiligheid binnen de organisatie en met externe partijen.


Implementatie van de veiligheidsladder

Het implementeren van de veiligheidsladder vereist betrokkenheid van het management en de werknemers. Het management moet een duidelijke visie en commitment tonen ten aanzien van veiligheid, terwijl werknemers actief moeten worden betrokken bij het veiligheidsbeleid en de uitvoering ervan. Training en bewustwording spelen ook een belangrijke rol bij de implementatie van de veiligheidsladder.

Sommige bedrijven hebben met succes de veiligheidsladder geïmplementeerd en hebben significante verbeteringen in hun veiligheidsprestaties gezien. Ze hebben een veiligheidscultuur gecreëerd waarin veiligheid de hoogste prioriteit heeft en waarin medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en actief bijdragen aan een veilige werkomgeving.

De rol van de Veiligheidsladder in de bouwsector

In de bouwsector speelt de veiligheidsladder een belangrijke rol bij het verbeteren van de veiligheidscultuur en het verminderen van ongevallen. Door de veiligheidsladder te implementeren, kunnen bouwbedrijven een cultuur van veiligheid bevorderen waarin werknemers en onderaannemers zich bewust zijn van de risico’s en proactief veiligheidsmaatregelen nemen.

Daarnaast kan het behalen van een hogere trede op de Veiligheidsladder ook voordelen bieden bij aanbestedingsprocedures. Opdrachtgevers hechten steeds meer belang aan veiligheid en kunnen bedrijven met een hogere trede als veiligere en betrouwbaardere partners beschouwen. Dit betekent dat bedrijven in de bouwsector, die willen meedoen aan aanbestedingen of contracten van de partijen die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, moeten voldoen aan de eisen van de Veiligheidsladder of Safety Culture Ladder (SCL).

Vanaf 1 januari 2022 moeten de betrokken bedrijven en hun onderaannemers gecertificeerd zijn voor minimaal trede 2 van de SCL. Vanaf 1 januari 2025 moeten ze gecertificeerd zijn voor minimaal trede 3.

Voordelen van het gebruik van de Veiligheidsladder

Het gebruik van de Veiligheidsladder biedt verschillende voordelen voor bedrijven, waaronder:

Verlaging van het aantal ongevallen en incidenten

Door te focussen op veiligheidsprestaties en een veiligheidscultuur te creëren, kunnen bedrijven het aantal ongevallen en incidenten op de werkvloer verminderen.

Verhoging van het veiligheidsbewustzijn en gedrag van werknemers

De Veiligheidsladder stimuleert werknemers om veiligheid als prioriteit te stellen en veilig gedrag te vertonen, waardoor de kans op ongevallen wordt verkleind.

Verbeterde reputatie en concurrentievoordeel

Bedrijven die hogere treden op de Veiligheidsladder bereiken, tonen aan dat ze zich actief inzetten voor veiligheid. Dit kan leiden tot een verbeterde reputatie en een concurrentievoordeel ten opzichte van bedrijven die minder aandacht besteden aan veiligheid.


Een waardevol instrument

De Veiligheidsladder is een waardevol instrument dat bedrijven helpt bij het verbeteren van hun veiligheidsprestaties en het creëren van een veiligheidscultuur. Door te focussen op de vijf treden van de Veiligheidsladder kunnen bedrijven hun veiligheidsbewustzijn vergroten, het aantal ongevallen verminderen en een concurrentievoordeel behalen.

Meer weten over de Veiligheidsladder/Safety Culture Ladder en wat Aboma voor jouw organisatie kan betekenen? Bel of vul het formulier in.

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in en neem contact op.