Advies en detachering

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Als werkgever ben je verantwoordelijk om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor jouw werknemers. Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is hierbij een belangrijk instrument.

Risico-inventarisatie en -evaluatie verplicht

In Nederland is elke werkgever verplicht een RI&E op te stellen om de risico’s die gepaard gaan met de bedrijfsactiviteiten te beheersen. Een RI&E kennen we in veel verschillende vormen. Niet alleen een RI&E voor bedrijven is verplicht, maar ook voor projecten (V&G-plan), omgeving (BVP- of BLVC-plan), machines (CE-markering, Machinerichtlijn) en taak risico analyse (TRA) vallen onder die verplichting.

De belangrijkste redenen waarom een RI&E verplicht is op de bouw

Bescherming van werknemers
De bouw is een risicovolle sector, met blootstelling aan diverse risico’s zoals vallen van hoogte, instortingsgevaar, maar ook toxische stoffen en weersinvloeden. Een RI&E helpt werkgevers bij het identificeren van deze risico’s, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen.

Wettelijke verplichting
In Nederland is het uitvoeren van een RI&E en een plan van aanpak wettelijk verplicht. Werkgevers zijn verplicht om een veilige werkomgeving te bieden. De RI&E vormt de basis voor het opstellen van een plan van aanpak om risico’s te verminderen en veiligheidsmaatregelen te implementeren.

Preventie van arbeidsongevallen
Door het uitvoeren van een RI&E kunnen (potentiële) risico’s vroegtijdig worden geïdentificeerd en kunnen passende beheersmaatregelen worden genomen. Dit helpt arbeidsongevallen te voorkomen, waardoor zowel werknemers als werkgevers worden beschermd.

Bevordering van veiligheidscultuur
Een RI&E met een plan van aanpak stimuleert werkgevers en werknemers om na te denken over veiligheid op de werkplek en bevordert een veiligheidscultuur binnen het bedrijf. Door het bewustzijn van risico’s te vergroten en maatregelen te implementeren, wordt veiligheid een integraal onderdeel van de werkroutine.

Hoe kan Aboma helpen met het opstellen van een RI&E-analyse?

Wij kunnen je advies en begeleiding bieden bij het opzetten en uitvoeren van een RI&E. Daarbij kunnen wij je uitleggen welke stappen er genomen moeten worden, welke risico’s moeten worden geïdentificeerd en hoe de analyse moet worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen we ook helpen bij het interpreteren van de resultaten en het opstellen van een plan van aanpak.

Kortom, heb je hulp nodig bij het opstellen, toetsen (door een kerndeskundige), beoordelen en actualiseren van jouw risico-inventarisatie & evaluatie? Onze Aboma Consultancy adviseurs helpen je graag op weg of nemen desgewenst al het werk uit handen, van taak- tot managementniveau. Jouw veiligheid is onze expertise!

Pijl Links Terug

Meer weten? Vul het formulier in.