Per 1 februari neemt Aboma de aandelen over van Alfa Bureau voor Certificering B.V. en Arbo Advies Ruigewaard B.V. Beide bedrijven, vallend onder één holdingstructuur, zijn actief in respectievelijk certificering en arbo-advies binnen de GWW-branche, in het bijzonder op het gebied van het werken met verontreinigde bodem.

Aboma versterkt met deze strategische overname haar positie als certificerende instantie. Daarnaast brengt de overname een uitbreiding van adviesdiensten binnen de GWW-branche met zich mee. Dit draagt bij aan de ambitie van Aboma om voor haar klanten dé integrale voorkeurspartner te zijn in het verbeteren en borgen van gezond en veilig werken, kwaliteit en milieu.

Op 31 januari jongstleden ondertekenden Jeroen Lammertse, algemeen directeur van Aboma, en Klaas Ruigewaard, directeur/eigenaar van Alfa Certificering en Arbo Advies Ruigewaard, het contract. Het doel is om beide bedrijven op termijn volledig te integreren binnen Aboma.

Klaas Ruigewaard: “Met de overname is de continuïteit van onze activiteiten voor de toekomst gewaarborgd. Uit eerdere samenwerking met Aboma is gebleken dat beide organisatieculturen naadloos op elkaar aansluiten. Dit maakt Aboma dé ideale overnamepartner. Aboma kan ons beider klanten op deze manier een volledig en complementair dienstenpakket aanbieden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de integratie van organisaties en medewerkers soepel zal verlopen”.

Jeroen Lammertse: “De overname biedt Aboma vele synergievoordelen. De toename in schaalgrootte doet recht aan onze ambitie om Aboma Certificering te laten groeien. Daarnaast zorgt de integratie van adviesactiviteiten voor een completer dienstenpakket voor onze klanten. Kortom, op alle vlakken een zeer waardevolle toevoeging voor Aboma.

Pijl links Terug
Ondertekening overname

Meer weten? Vul het formulier in en wij nemen contact op.